user_mobilelogo

Algemene informatie

Deze module is een vervolg op de module Rekenvaardigheid. In deze module worden de overige gevorderde onderdelen besproken die onderdeel zijn van de examenstof voor het certificaat Basiskennis calculatie (BKC).

Onderdelen die in deze module aan bod komen zijn onder andere: kostprijsberekeningen; tabellen en grafieken; gevorderde interestberekeningen (contante waarde, samengestelde interest). Ook zullen diverse onderwerpen m.b.t. handels en wetskennis aan de orde komen. Natuurlijk wordt er ook geoefend met de examenstof. Na deze module bent u prima voorbereid om deel te nemen aan het landelijke examen BKC.

Samen met het certificaat BKB is dit onderdeel van het praktijkdiploma Financieel assistent (Financial Assistant).

Niveau?

Het niveau van deze opleiding is MBO3/4.

Voorkennis?

Kennis van algemene rekenvaardigheid is nodig als basiskennis voor deze module. 

Hoeveel lessen?

Als de basismodule rekenvaardigheid reeds is behaald zijn minimaal 6 lessen nodig om goed voorbereid te zijn voor het examen BKC. U kunt natuurlijk ook in een keer deze module doorlopen. Afhankelijk van uw voorkennis moet u dan ongeveer op 15 lessen van 1.5 uur rekenen. 

Waar examen doen?

U kunt het BKC examen afleggen bij verschillende instanties waaronder de Associatie voor Examinering. Wij zullen u adviseren over de mogelijkheden. Bij het behalen van de modules BKC en BKB zullen zij het diploma Financieel Assistent (Financial Assisant) automatisch naar u verzenden.