user_mobilelogo

SBSL opleidingen en advies is in 1996 opgericht als Smeets Business Services Landgraaf. In eerste instantie werd er begonnen met de cursus toetsenbordvaardigheid. Sinds die tijd hebben al meer dan 1000 personen een opleiding typevaardigheid bij ons gevolgd.

Daarnaast hebben we ons ook gespecialiseerd in het geven van computeropleidingen met name Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.). Deze opleidingen worden aangeboden op onze eigen locatie maar ook bij bedrijven en instellingen.

Ons oude logo

Ook de talen zoals Nederlands voor anderstaligen, Zakelijk Nederlands, Zakelijk Duits en Zakelijk Engels hebben wij in ons opleidingsaanbod kunnen toevoegen. Vaak betrof dit maatwerkopleidingen die pasten bij een vraag van een onderneming of bedrijf. Bijvoorbeeld medewerkers van een bedrijf die veel contact hebben met een Duitse afnemer. Hierbij komt de basis van het Duits aan bod maar ook specifieke vaktermen die bij deze communicatie nodig zijn. Een ander voorbeeld is het bijscholen van buitenlandse werknemers in de Nederlandse taal zodat deze de communicatieve werkzaamheden beter kunnen uitvoeren.

Notuleren is ook een opleiding die tot ons portfolio hoort. Deze opleiding wordt aangeboden aan particulieren maar ook incompany. Hierbij ondersteunen we onze cursisten met praktische tips voor het notuleren zelf. Daarnaast besteden we aandacht aan de correcte Nederlandse taal en grammatica en de opmaak van het verslag. Naast notuleren bieden we alle onderdelen uit een secretariële opleiding aan.

De laatste jaren hebben we ons opleidingsaanbod kunnen uitbreiden op financieel en medisch terrein. We begeleiden cursisten bij de vaardigheden die nodig zijn in een financiële functie. Zowel kennis over boekhouden is belangrijk, maar ook de vaardigheden zoals het inrichten van een computerboekhouding komen aan bod.

Voor mensen die werkzaam zijn in de zorg of binnen hun werk veel medische zaken tegenkomen, bieden we onze medische opleidingen aan. Denk hierbij aan modules zoals anatomie/fysiologie en pathologie over de werking van het gezonde en zieke lichaam. We beogen bij onze opleidingen een zo praktisch mogelijke focus te houden zodat het geleerde direct kan worden toegepast in de zorg. 

Voor ons is kwaliteit het állerbelangrijkste. Hierdoor lukt het ons bijna altijd om met de cursist het gewenste resultaat te bereiken. Dat onze cursisten goed zijn opgeleid, vernemen wij ook van verschillende werkgevers. Het komt bij ons bijna nooit voor dat een cursist tijdens de opleiding uitvalt. Wij vinden persoonlijke aandacht en begeleiding namelijk zeer belangrijk.